УслугиНашият опит и стабилна мрежа от утвърдени специалисти ни позволява да предлагаме услуги в областите:

- Разработване на храни,  хранителни добавки и козметика
- Регистриране на продукти в съответствие с изискванията на съответния външен пазар
- Организиране на производство на продукти по поръчка на Клиента
- Разработване на продути с Марка на Клиента в областта на козметиката и грижата за здравето
- Осигуряване на научна литература и клинични изследвания
- Маркетинг
- Износ и логистика
 
ПРОЦЕСИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕН ПРОЕКТ

- Дефинираме съвместно с клиента необходимите по проекта стъпки, участници и срокове

- Определяме чуствителната за всички страни информация, като я включваме в договор за поверителност

- Разработваме Бизнес план

- Подготвяме съответните договори

- Сформираме екип за управление на проекта

- Подсигуряваме научно проекта с включване на водещи експерти в съответната област (фармация,

  медицина,   хранително-вкусова промишленост, козметика);

- Избираме производители, осигуряващи най-добро качество и отговарящи на GMP, HACCP стандарти

- Поддържаме постоянна връзка с партньорите и клиентите